Welkom op de webstek van vzw Collectief ‘De LINK’

 

De LINK staat voor huis-aan-huis vervoer op afroep.

De LINK vindt zijn oorsprong in landelijk Oekene, de kleinste deelgemeente van Roeselare, hart in het hart van West-Vlaanderen: INFO.

 

BEDOELING: ook elders tenminste proefprojecten opstarten zodat er een maatschappelijk draagvlak gecreëerd wordt voor een mobiliteitsalternatief. O.a. in Kortrijk krijgt De LINK steun uit onverwachte hoek, namelijk van de Pastorale Werking met het doe-project Passio2020.

 

FILOSOFIE: mobiliteit is van levensbelang! De huidige maatschappij is vooral auto-afhankelijk ingericht. Voor een grote groep mensen schept dit problemen. Senioren nemen uiteindelijk afscheid van hun wagen en jongeren hebben sowieso geen rijbewijs. Immer beroep doen op anderen is moeilijk of gênant. Fietsen of stappen en openbaar vervoer zijn niet altijd evident. Veel facetten van het leven gaan daardoor verloren!
Uit noodzaak overwegen sommige gezinnen zelfs een 2de of een 3de auto dit terwijl Jan Modaal reeds voor één auto minstens anderhalf uur per dag moet werken. Niet enkel omwille van de kosten zwichten velen de auto, maar ook files, parkinggebrek, gruwelijke (weekend)ongevallen, boetes, alcoholcontroles, het milieubesef, e.d. … ontraden de auto.

 

Kortom, heeft de auto welstand gebracht, er is een spanningsveld opgetreden tussen auto en samenleving.
De elektro-auto zal de files niet oplossen en vergoelijkt kerncentrales. Het huidig openbaar vervoer biedt amper soelaas want de opstaphalte is vaak te ver of de afstaphalte is zelden de eindbestemming, de frequentie is ondermaats, de bus is er niet wanneer men die vandoen heeft of komt als het niet hoeft.

Vandaar het idee van lokaal collectief huis-aan-huis vervoer op afroep: De LINK, als volwaardige lokale vervoerdienst, als LINK met de Lijn en de trein zijnde voor- en natransport complementair aan het openbaar vervoer, als ‘KLUSbus’ (boodschappendienst), als collectieve BOB, tevens als een vorm van toezicht uit bekommernis en sociaal aanspreekpunt.

 

De LINK met de Lijn en de trein: in het kader van DUURZAAMHEID is de LINK vooral bedoeld als voor- en natransport complementair aan het openbaar vervoer om zo milieuvriendelijk gemeenschappelijk vervoer duurzaam en efficiënt in te zetten als volwaardig alternatief voor het individueel belastend autovervoer.

 

De praktijk is simpel: één LINK-minibus bedient een wel bepaalde afgebakende LINK-zone. Men belt rechtstreeks de lokale vrijwillige LINK-chauffeur die deze LINK-zone bedient. Het LINK-minibusje haalt de LINK-reizigers thuis op om hen op en af naar hun bestemming te vervoeren in straal van 10 km. Onderweg kan gerust nog iemand opstappen wat het nog gezelliger en efficiënter maakt. Vooral handig voor ‘autolozen’ (sowieso jeugd en senioren) en voor wie oncomfortabel ver van de bushalte woont of wanneer fietsen of stappen niet evident zijn.

 

WAAROM ‘De LINK’, voordelen en bedenkingen in een NOTENDOP.

 

BENEFIETCONCERTEN: ter ondersteuning van het dienstbetoon de LINK worden benefietconcerten georganiseerd, niet zelden met laureaten en winnaars van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Concertkalender: INFO.

 

ROESELARE: De LINK in de praktijk, INFO & RESERVEREN.

 

In de periode dat het coronavirus dreigt wordt de LINK-service opgeschort.

 

 

De LINK Passio2020